– Tanda pani nie ami asci 2mr bari,gum teke na utle dle Dbo pani.Amr opr rge 2mi hobe jokn lal,tkn ami blbo 2my SUVO SOKAL

– Surjer alo ghum vangalo. Vorer pakhi gan sunalo. Dur akasher jhapsa alo. Kane kane bole gelo. Bondhu ke acho valo? Sokal j hoye gelo. “SHOVO SOKAL”

– “Sokal”ta”shuvo”hok “Dupur”ta”alokito”hok “Bikal”ta mukhorito hok R”Ratri”ta”shantimoy”hok $”SHUVO SOKAL”$

– Sisir veja rater sese, asbe din roder bese. Hasbe surjo kadbe condro, veshe asbe fuler gondho. Amon hok protita din, tomake janai “GOOD MORNING”.

– Rat Gelo Vor Holo, Sob Tara NiveGelo. Sopno Gulo Dure Gelo, Suru holo notun din sobai k janai “GOOD MORNING”

– Shuvo sokal santo mon, tomra sobai acho kemon? Rat Pohalo Vor holo, ami bondhu achi valo. Valo theko saratadin tomader janai “Shuvo Sokal”

– Misty akta din,misty akta somoy.somoy take kaje lagaw koro nato hela. Shuvo hok tomar sokal bela.

– Sokale suni kokil’r dak.Dur akashe ure jai sada boker jhak.Batashe sitol hawa mon matal.BONDHU 2mk janai SOVO SOKAL.